Dokument v přípravě
Rezidence
1996 - 2016

Září 2012

Smírčí kámen

28. září 2012 v 15:20 | Pavel Foltýn |  Historie obce
"LÉTA PÁNĚ 1605 VE ČTVRTEK
PO SVATÉM DUŠE ZABIT JEST
OD NEPŘÍTELE TATARA,
PROTI TOMUTO KŘÍŽI,
POD TÍM MOSTKEM,
BURIÁN, SYN JANA MACHACZE Z SSARDICZ,
JEHOŽTO DUSSI
PANBŮH RACZ MILOSTIV BEYTI."

Psáno je na smírčím kameni, jež čtyři sta let stával u Lůčkového potoka pod alejí, směrem ke Svaté trojici a připomínal násilnou smrt Buriana Machače způsobenou pustošící hordou Bočkajovců pronikající na Moravu z Uher. Burian schovaný pod mostkem nebyl zřejmě jedinou obětí, ale coby syn purkmistra Jana byl z těch lépe postavených.

Šardice předbělohorské doby byly v držení Augustiniánů prosperujícím městečkem s radním domem (pod Hradčany) i věznicí. Byli zde formani, kováři, řezníci, krejčí, obuvníci, kloboučníci a jiní řemeslníci. Lisoval se zde konopný olej a šenkovalo se. Bylo zde mnoho vinic rodících jakostní vína uložená ve sklepích na Drahách, Hradčanech a především v Augustiniánském sklepě pod tvrzí. Vyváželi se i kapři. Pod břehem před hrází rybníka - bývalého jezera, stála rybárna porybného. Dvůr, sýpka a váha za vodním příkopem byly z místních pálených cihel a stály na dubových pilotech. Na rozvoj obce působila příznivě i poloha na kupecké cestě. Vybíralo se zde mýto. Šardičtí však museli tyto staré cesty udržovat. Na Svobodné hoře - Hejda (něm. Pastva) se od nepaměti pásla stáda dobytka z Uher a Hané hnaná k Hustopečím, Věstonicím, Břeclavi. Vyplatilo se tu čepování i muzicírování. Byl zde styk kultur a vlivů. Vyloučeno není ani pálení Svatojánských ohňů.

Hodonínsko už tak v těchto letech sužované neúrodou a hladomorem pustošila mezi květnem a srpnem 1605 vojska sedmihradského magnáta Štěpána Bočkaje. Uherské povstání bylo reakcí na okupaci Sedmihradska habsburským vojskem Rudolfa II. Moravané se k povstání odmítli připojit. Obrana země byla nedokonalá. Tažení Bočkajovců Moravou bylo zastaveno s přispěním pomoci z Čech a Slezska. Bočkajovo vojsko bylo donuceno, až v září ustoupit k Trnavě, kde bylo uzavřeno příměří.
Tesáním a stavbou smírčího kříže-kamene byl ve středověku úkolován provinilec, který si tak podle tzv. smírčího práva odčinil svůj zločin. Odškodnil pozůstalé, které tím žádal o usmíření za vraždu člověka, kdy pohrdl Kristovou výkupnou obětí a darem stvoření.

Šardický Smírčí kámen je jediný na okrese Hodonín. Usiluji o možnost vystavit tuto památku na rezidenci a jeho repliku usadit na některých z navržených míst, viz fotografie vedle.

Článek také publikován ve zpravodaji č.3/2012

Reportáž o výstavě Měřidla a váhy

7. září 2012 v 21:50 | Košuličová Petra |  Akce
Drazí přátelé blogu,

9.srpen 2012 byl výjimečný den. Naší Rezidenci poctili svou návštěvou pracovníci České televize. Redaktorka Barbora Žitková s kameramanem. Tato velmi půvabná dáma je redaktorkou zpravodajství České televize TS Brno. S její prací redaktorky se na obrazovkách ČT setkáváme v již čtvrtým rokem. Rok předtím zde působila také jako televizní hlasatelka zpráv.

Natáčeli reportáž o výstavě MĚŘIDLA A VÁHY ze sbírek Ing. Petra Cikrleho, Ph. D. O tom, co všechno je na výstavě k vidění a také k praktickému vážení hovořili s panem Pavlem Foltýnem. Osobou nejpovolanější kurátorem výstavy.
O samotné rezidenci si povídali s paní starostkou Blaženou Gáliovou.