Dokument v přípravě
Rezidence
1996 - 2016

Šardice na neznámých mapách

1. ledna 2017 v 12:58 | Pavel Foltýn |  Historie obce
Ve zpravodaji 3/2014 a na tomto blogu jsem uvedl v článku Šardice na starých mapách část map z velkého množství, jež je přístupno na internetu. Zde volným pokračováním uvádím pro změnu některé neznámé mapy.


Výřez mapy (1) od Dr. Bayera z roku 1817 v pozdější úpravě a tisku roku 1943 popisuje krajinu v okolí Šardic se zaměřením především na lesy, vinice a rybníky, krátce před zalesňováním neúrodných písečných návějí hraničících s východní částí katastru obce. Výsadba především akátu a borovic, kterým se daří v chudších písečných půdách měla oblasti napomoci dlouhodobému nedostatku palivového dříví. V tuto dobu však na šardicku docházelo již k rozšiřování těžby lignitu především pro cihelny, sklárny, cukrovary a později Baťovy podniky. Výřez mapy (2) kreslené děkanem P. Msgr. ThDr. Františkem Přikrylem (1857-1939), jenž byl známým amatérským archeologem, badatelem a zakladatelem časopisu Záhorská kronika, nám dokládá úsilí o mapování cyrilometodějských pamětihodností ve Chřibech a širokém okolí. Spolupracoval s významnými badateli - dr. Jindřichem Wanklem, prof. Janem Havelkou, Antonínem Zelnitiem a mnohými dalšími. Své poznatky shrnul např. v rekonstrukci misijních cest sv. Cyrila a Metoděje na Moravě. Pan Přikryl nepochyboval o významné komunikaci jdoucí od Velehradu přes Šardice k Podivínu a Vídni, tudíž zde připsal pod Čejkovice popis "Do Říma". Dalším badatelem, jenž zakreslil starou komunikaci jdoucí přes katastr Šardic (výřez -mapa 3), byl roku 1977 Fritz Fraissing a to v publikaci Die Bernsteinstrasse. Jím popsaná jantarová stezka jdoucí od limitu na Dunaji má tři proudy, první podél řeky Moravy, druhý proud jde táhlými kopci (tzv.suchá vrcholová) ke Strážovicím, za Chřiby ke Kroměříži a Moravské bráně. Třetí míří k Brnu a stáčí k Vyškovu. Mapa stejně jako Přikrylova zachycuje váté písky ovlivňující průjezdnost a navíc uvádí šířky povodí Dyje a Moravy při jarním tání či záplavách. Čísla obcí: 3 Břeclav 4 Moravský Žižkov 5 Poddvorov 6 Čejkovice 7 Čejč 8 Hovorany 9 Šardice 10 Karlín 11 Nenkovice 12 Strážovice 13 Věteřov 14 Nechvalín. Starou kupeckou cestu jdoucí od Hustopečí ke Strážovskému kopci podél Kobylského jezera zakreslil také ve své mapě Jakub Vrbas (1858-1952) učitel, historik a zakladatel muzea ve Ždánicích. Jde o jeden z provazců totožné staré komunikace, o níž se jako pokračovatel bádání po panu Zemkovi více rozepisuji na stránkách rezidence.blog.cz. Profesor Josef Klvaňa (1857-1919) moravský etnograf a přírodovědec, první ředitel kyjovského gymnázia publikoval přírodovědné, vlastivědné a etnografické články v odborných časopisech. Jeho dílo má úzký vztah ke Slovácku, Valašsku, Hané a Záhoří. Vybudoval gymnázium vysoké úrovně, za což požíval v Kyjově a okolí mimořádné úcty. Jeho gymnaziální mapa (foto 4 a 5) nám ukazuje na šardicku například místo zaniklého mlýna, síť potůčků s prameny, pozůstatky cest ke smírčímu kameni i dvoru od Špitálky.


Mapu důlního díla těžby lignitu (foto6) dolu Obránců míru a satelitní snímek (foto 7) dokládající v totožném místě za augustiniánským dvorem vlhkostní příznaky štol, projevující se do těchto hloubek, není třeba v obci s hornickou tradicí více komentovat. Příznaky vlhkosti půdy nad těžebním dílem v Šardicích drží hloubkový rekord.


Mapka "Z HISTORIE OSVOBOZENÍ" (foto 8) znázorňující postup vojsk od frontové linie, která 11.4.1945 dosáhla hranic Slovácka. V období od 12. do 29.4.1945 byly postupně osvobozeny z područí německé nadvlády všechny obce dnešního okresu. Nejtvrdší boje proběhly na budovaných přechodech přes řeku Moravu a v těch obcích, jejichž přírodní podmínky umožňovaly Němcům přirozenou obranu. Za vybudování předmostí u Lanžhota položilo své životy podle odhadu/ přesný stav nelze zjistit, poněvadž převážná část rudoarmějců padla při přechodu rozvodněné Moravy a byla odplavena proudem/ na 1500 rudoarmějců. Přechod přes řeku Moravu pod obcí Rohatec a její osvobození si vyžádalo životy 127 rudoarmějců a 15 rumunských vojáků. Za osvobození Hodonína položilo své životy 93 rudoarmějců, Hovoran 102, Karlína 77, Dubňan 69, Šardic 69, Násedlovic 48, Čejkovic 42, Čejče 39, Dambořic 40, Lužic 26, Terezína 26, Svatobořic 24 rudoarmějců. Padlo tu i mnoho vojáků rumunské armády bojujících po boku rudé armády. Za osvobození Hroznové Lhoty padlo 65 vojáků rum. armády, Bzence 56, Strážnice 52, Tasova 50, Tvarožné Lhoty 48, Vracova 37. Je jen několik málo obcí v našem okrese, kde osvobození proběhlo bez ztrát na životech. Tisíce a tisíce dalších ještě padlo, než byl německý fašizmus donucen k úplné kapitulaci.FASTROVA AUTOMOBILISTICKÁ MAPA z roku 1946 na níž sice jmenovitě Šardice nejsou, ale projíždí se jimi na hlavním tahu Břeclav - Kroměříž, je ukázkou vývoje dopravní sítě v poválečném období. Tlustá šrafovaná čára znázorňuje projekt rozpracované dálnice, jejíž stopy můžeme nalézt v Chřibech dodnes. Perem kreslené mapky Šardic pana Antonína Bábíčka ve dvou měřítkách z nepublikované kroniky psané panem řídícím Františkem Viktorínem za I.republiky, byly otištěny až v publikaci Šardice 700 let obce z roku 1986 (R.Hurt, O.Mika).


Ve výřezu mapky přístupných sklepů v Šardicích roku 2012, čtvrtého ročníku sklepů do kořán se dozvíme o existující expozici měřidel a vah v rezidenci, ale také o neexistujícím koupališti a kempu. Improvizovat kemp se dá viz. foto, ale někteří "ovínění" návštěvníci si koupel na "koupališti" opravdu dopřáli. Tato verze mapy už není naštěstí používána.


Mapka sedmnácti převážně venkovských muzeí a galerií (Obr.1), podporovaných místní akční skupinou Kyjovské Slovácko v pohybu informuje o síti muzeí začleněných v projektu Podejme si ruce s historií tří regionů. Podařilo se mi realizovat atraktivní expozici držící krok s ostatními. Pro mnohá začínající muzea bylo to šardické inspirací a také mé popularizující aktivity se aplikovali i jinde. Žijeme v jedinečné oblasti, kterou stojí za to pomocí expozic poznávat. Aby muzea tyto úkoly plnila, musí být zajímavá, zvyšovat atraktivitu, nabízet nejen informace ale také zážitky, vyprávět příběhy, rozšiřovat tematické okruhy, provádět popularizující aktivity, aby návštěvníci přišli znova. Také je třeba uvádět věci a jevy do souvislostí, kvalifikovaně interpretovat nové poznatky, podporovat výzkum a tvorbu databáze pamětihodností. Obr. 2 Propagační list venkovských muzeí regionu.


Rozhodnutím rady OÚ o ukončení vlastivědné komise a především mé činnosti v rezidenci jsem se stal prvním "polistopadovým" kustodem, který z politických důvodů nemůže pečovat o kulturně historické dědictví. Po těchto úderech do zad jsem dostatečně demotivován a po zásluze potrestán znemožněním realizovat zvýšení atraktivity expozice.
Soutěž: Hledej na mapě Šardice. Úkolem soutěžícího je určit, kde se nachází lokalita s pojmenováním Šardice, která je na uvedené mapce. Původ názvu této lokality se pokouším dohledat a objasnit, zda má souvislost s významnou dálkovou cestou, procházející přes Šardice. Výsledky výzkumu historie jsou součástí mé databáze pamětihodností.

Podmínky soutěže: Účastnit se mohou všichni se skutečným zájmem o historii obce Šardice.
Uzávěrka soutěže: "po volbách" koncem roku 2018.
Podání výsledku e-mail : info.rezidence@seznam.cz
Vyhlášení výsledků: O termínu vyhlášení výsledků soutěže bude soutěžící včas informován.
Cena pro soutěžící:
1. cena pro výherce Vína od sponzora.
2.cena Všichni soutěžící bez rozdílu výsledku budou mnou zdarma provedeni expozicí s plnohodnotným výkladem (za podmínek, že po tomto volebním období bude ještě expozice existovat)


Dodatek: Autor článku zhotovil úspěšný projekt k obdržení dotací na realizaci expozice. Následně při realizaci dbal dodržení plnění projektu. Kritizoval jednání hraničící s dotačním podvodem, připomínající v mnohém "výsměch všem poctivě pracujícím". Autoru článku byl následně znemožněn plnohodnotný výzkum, rozšiřování expozičních témat, tvorba databáze pamětihodností a také znemožněno pokračovat ve všech popularizujících akcích ( Jarní tvořivá dílna, Hudba potichu i nahlas, Noc v muzeu, Hodové dny otevřených dveří) kterých je autorem.

Historický výzkum není podporován Obecním úřadem Šardice.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama