Dokument v přípravě
Rezidence
1996 - 2016

Školní výlety do lesa

1. ledna 2017 v 11:37 | Pavel Foltýn |  Historie obce
Mnozí z nás si pamatují to povinné polínko a špekáček do chlebníku, když se šlo organizovaně "na pochoďák k buncku". První školní výlet měl potřebu zaznamenat pan Jan Bábíkve svých poznámkách ke kronice. Nakolik šlo skutečně o první výlet, lze těžko posoudit, ale dle nadšení a zúčastněných se dá tomu věřit, což můžete posoudit sami z doslovného přepisu.

Školní výlet do Mistřínského lesa.
Dne 4 července 1875 mněli první výlet Šardický dítky školní v Mistřínským lesy, který výborně se zdařil, byl průvod s hudbů a taky se tam zúčastnilo několik občanů mistřínských i se ženami a dítkami. Vypilo se při těch radovánkách 4 vědra piva 1 vědro vína, k zajídání měli všichni dost půtre tvarůžky a syra a to byli též s dítkami páni tj. pan Petr Foukal nadučitel, pan Jan Šimko učitel, místní Školní rada p. Josef Zlámal, pan Jan Minář, p. Jakub Pavelka, p. Tomáš Slezák a jiní sůsedi at.d.
Jan Bábík


Že se v tradici pokračovalo i za první republiky máme možnost vidět z následujících fotografií a zápisu mého dědečka Viléma Fogta, který je na prvních dvou snímcích chlapců s kantory z června roku 1931.


Výlet na dva dny pod stan do šardického obecního lesa Na pískách
Výlet organizovali páni učitelé František Gottland a Jan Lázna (na snímcích s žáky v lese). Stan byl zhotoven z velkých plachet používaných o žních při svážení obilí. Vozové plachty a dřevěné tyče na zhotovení stanu byly půjčeny a doprava provedena koňmi do lesa z místního, jak je říkáno "Dvora". Každý účastník tohoto výletu musel mít s sebou hrnek, nožík, nějaké jídlo a deku. Pro všechny byla v malém kotlíku uvařena káva z melty. Přes den bylo pod dozorem organizované toulání lesem. Takový výlet, to bylo něco nového a vzrušujícího, zvláště pak noc a spánek pod stanem. Námi to bylo bráno jako kus hrdinství a odvahy. Tak nějak jsme tento výlet prožívali.
Vilém Fogt

Někteří prvorepublikoví učitelé a jejich potomci se do Šardic rádi vraceli. Syn přírodovědce učitele J. Strnada taktéž učitel, vyučující na keramické škole v Karlových Varech a sochař Miroslav Strnad se tu narodil v chalůpce s hliněnou podlahou, záhy však rodina odešla do Pardubic. V osmdesátých letech navštívil kronikáře Jana Zemka a vyhledal stráň s třešní na jejíž kůře jako kluk vyryl své iniciály nožíkem.


Foto 1. Miroslav Strnad 2. Socha M.Strnada "Dívka s holoubkem" umístěná v Chebu

Hezký vztah k obci měl i potomek nadučitele Ferdinanda Hurta syn Rudolf. Nadučitel Ferdinand Hurt působící v Šardicích v letech 1902-1906 vykonal potřebné přípravy pro stavbu čtyřtřídní obecné školy. Působil zde krátce, dokončení a rozšíření stavby na pětitřídní provedl jeho nástupce nadučitel K. Urbášek.


Foto: 1 Poštovní úřad a obecní škola 2 detail vstupu do obecné školy 3 měšťanská škola a šopa dvora

PhDr.Rudolf Hurt se v Šardicích narodil 26. Listopadu 1902. Studoval historii a zeměpis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň úspěšně absolvoval Státní archivní školu v Praze. Vykonal státní zkoušku pro učitelství na středních školách a získal doktorát filozofie na základě dvousvazkové disertační práce Dějiny cisterciáckého kláštera na Velehradě. Oba svědomitě vypracované díly vyšly tiskem a dodnes jsou nepřekonané a nedoceněné. Vyučoval na gymnáziích v Brně a Bučovicích. V roce 1921 nastoupil do Moravského zemského archivu, který později v pohnuté předválečné době fakticky řídil, aniž byl jmenován jeho ředitelem nebo správcem. Jako archivář, pedagog i historik se R. Hurt ve všem svém počínání vyznačoval velkou pracovitostí a svědomitostí. V zemském archivu měl od svého příchodu největší podíl na přejímání archivních fondů a sbírek, jejich zpracování, uspořádávání a využívání. Své vědomosti a zkušenosti rád a ochotně předával mladým, zejména těm, kteří za okupace nalezli v archivu dočasné útočiště. V roce 1948 byl tento uznávaný odborník v řadě odvětví, komunisty propuštěn ze služeb. Největším jeho pronásledovatelem, byl jeho komunistický kolega František Matějek. Osud Hurtovy rodiny byl komunistickým režimem odsouzen k živoření. Až šest let před dosažením důchodového věku mohl vyučovat na gymnáziu v Mikulově. Naštěstí nebyla Rudolfu Hurtovi vzata možnost v zemském a jiných archivech bádat a výsledky publikovat. Hurtovo dílo je rozsáhlé a velmi kvalitní. Napsal a publikoval více než 40 knižních publikací, časopiseckých a sborníkových studií a nemálo dalších prací zůstalo dodnes jen v rukopise. Do Šardic byl PhDr. Rudolf Hurt zván k přednáškám o historii kronikářem panem Janem Zemkem. Zde byl i mým kulturně činným dědečkem požádán o sepsání publikace o historii obce. Kompletace knihy podle jeho autorského strojopisu pod názvem Šardice 700 let obce, však provázelo mnoho komplikací ze strany MNV Šardice, především z důvodu cenzury, vleklé platby honoráře a doplňujících údajích o socialistickém budování a úspěších. Vydání publikace se Rudolf Hurt nedožil. Do rukou občanů Šardic se publikace dostala osm let po autorově smrti. Smrt zastihla Rudolfa Hurta neočekávaně, uprostřed historické práce 11.srpna 1978 v Brně, kde žil se svou rodinou. Památka na laskavého pana radu, jak ho oslovovali ti, kdo se s ním potkali v archivní badatelně nebo jinde, zůstane uložena v jejich srdcích a myslích. Kéž si jeho díla váží i nové generace archivářů, historiků a čtenářů.

Kronikář Jan Zemek se stýkal a korespondoval s mnoha významnými osobnostmi kulturního života. Také s těmi, jimž komunistický režim znemožňoval svobodný osobní rozvoj, vrhal je po vykonstruovaných procesech do žalářů, uranových dolů, léčeben, či jinak likvidoval.

Tématu nesnadného života pracovitých a vzdělaných občanů, udusených ideovým primitivismem komunismu i politicko populistickým prospěchářstvím , jehož setrvačnost do současnosti je v Šardicích zarážející, se více věnuji v článku "Až rudé hvězdy zajdou, slova má, pravdu najdou" a částečně v článku "Na každů sviňu sa vaří voda". Nalézám a odhaluji zde souvislosti v osudech osobností a rodů zdánlivě odlišných, leč charakterově rovných, pilných a příkladně čestných. Dr.Jaroslav Zemek, řídící uč. Fr.Viktorín, řídící uč. Fr.Novotný, archivář a historik PhDr.Rudolf Hurt, mnozí další a jejich rodiny.....si to zaslouží.

Zdroj: J. Obršlík Archivní časopis 2003 - Sto let od narození PhDr.Rudolfa Hurta (1902-2002) Vybral a doplnil P.Foltýn
Databáze pamětihodností - Pavel Foltýn

Historický výzkum a tvorba databáze pamětihodností nejsou podporovány OU Šardice.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama