Dokument v přípravě
Rezidence
1996 - 2016

Záhada na mapách za augustiniánským dvorem

1. ledna 2017 v 12:34 | Pavel Foltýn |  Historie obce
Navazuji na předcházející příspěvky "ŠARDICE NA STARÝCH MAPÁCH" a "ŠARDICE NA NEZNÁMÝCH MAPÁCH" stručným zaměřením spíše na záhadný detail nacházející se na mapách Císařských povinných otisků - indikačních skicách r. 1827 (obr1) 1873 (obr.2) i II. Vojenském mapování, v tomto případě v prostoru augustiniánských polností dva "Za Dvorem" a jeden "Za sv.Trojicí". Záhadný je, jelikož dosud nebyl řádně objasněn, přestože popis jasně říká, že jde o remízky, jejich funkce, tvar a umístnění v daném prostoru není jasná. Vysvětlivky k dobovým mapám onen pravidelný čtvercový útvar rozdělený na 4 či 8 dílů postrádají. Symbolika porostu odpovídá spíše okrasným keřům. Na objasnění funkce remízků zřejmě potřebuji mít štěstí, čehož se mi v tomto případě nedostává.


Augustiniánská zahrada


Z knihy R.Hurta Šardice 700 let obce víme, že prostory rezidence sloužily nejen k ubytování hospodářského inspektora, ale byly i letoviskem preláta (později opata) a mnichů, kteří se sem jezdili rekreovat a bavit honitbou. Klášter tu měl i tři zahrady. Zahrada na Špitálce byla určena pro pěstování nejen všech běžných druhů zeleniny ale i chřestu, šafránu, melounů a artyčoků, jak se o tom dovídáme v letech 1785-1796. V dolní zahradě se pěstovaly kromě jabloní, hrušek, švestek a ořechů i jedlé kaštany a mandloně. V zahradě u rezidence se mimo květin a ovocných stromů pěstovala též vinná réva. Mnoho ovoce se konzervovalo sušením a neprodané, podobně jako zelenina se odváželo do brněnského kláštera. O zahrady pečovali zvlášť k tomu určení zahradníci, z nichž někteří bydlívali v rezidenci.


Roku 1792 byla zde kašna a za opata Cyrila Nappa i osmistranný letohrádek doložený tu ještě za opata Johana Gregora Mendela r. 1884. Opat Cyril Napp sám zvelebil zahrady užitkovým i okrasným stromovím, kolem silnic nechal vysázet topolové aleje a vyměnil dřevěné mostky za kamenné a cihlové.


Perovky: 1. Topoly u dvora 2. Povozy na dálkové cestě 3. Sušení cihel na slunci před pálením v peci

Topolové aleje jsou obnovovány podél staré kupecké dálkové cesty dodnes. Zmiňované mostky jsou vyznačeny na prvním vojenském mapování. Podobu cejchů na augustiniánských cihlách zmiňuji v článku "Hladový most". Pod Hladovým mostem tekla "Svodnica" od Svaté Trojice, kde bylo několik pramenů. Poslední pramenná pánev je nakreslena pod "Hluboků cestů" na druhém vojenském mapování. Svodnica protékala zahradou rezidence obehnanou mohutnou zdí, kolem zájezdního hostince do farské zahrady s parkovou úpravou (indikační skica - mapa 3), kde se spojila s Hovoranským potokem.


I.Vojenské mapování 1764-1783 II.Vojenské mapování 1836-1852

Další cihelny v Šardicích jsou zmiňovány tyto: Brhlova cihelna v Kamenných. Akciová rolnicko-lidovecká cihelna bez určení místa a cihelna ve Žlíbku bez určení majitele. Vše bez časové datace..


K vytvořeným indikačním skycám povinného císařského mapování se vyjádřil autenticky starosta Jan Minář takto: V r.1878 taky se dali Zelničky domkařum do najmu poněvadž odepiraly Indigace. V roku 1879 se jich hlasilo k indigaci, takže jim odměřali a ostatek přišlo do pachtu, neb byli tvrdohlavi. Jan Minář starosta


Kronikář a řídící učitel Frant. Viktorin píše: Zde jest vlastnoruční podpis nejstaršího téměř a váženého občana šardického p. Jana Mináře z 2.1.1935. Narodil se 22.května 1844. Pamatuje tedy robotu. Dovedl velmi zajímavě vykládati o starých časích, zejména o škole, kde se za něho psávalo ještě všechno "kurentsky" a brkem. Znal výborně staré šardické zvyky a dovedl je svérázně uplatnit, byl proto často zváván za "družbu" na svatby. V letech 1899-1906 byl starostou obce .---- +15.4.1935


ČB fota: 1. podoba zahrady a rezidence po roce 1945 2.3. pohled do dvora a na torzo větrné pumpy kolem roku 1978
Poznámka autora: Historický výzkum není podporován OÚ Šardice. Kopírování není povoleno.

Zdroj: Datábáze pamětihodností - Pavel Foltýn
Z poznámek kronikáře Jana Zemka a Františka Viktorína
Císařské povinné otisky - indikační skicy
Vojenské mapování - oldmaps.geolab.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama